Projekt oraz niniejsza strona internetowa są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Kapitał Ludzki

mazowsze

Unia Europejska

Projekt realizuje

iped

www.iped.pl